For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

توزیع عنصر روی در جنوب معادن سرب و روی ایرانکوه-اصفهان

چکيده

آلودگی خاک به فلزات سنگین از معضلات زیست­محیطی دنیای امروز می­باشد که تهدیدی جدی برای سلامتی انسان محسوب می­شود. از جمله مناطق آلوده به آلاینده­های مذکور، اطراف نهشته­های معدنی بویژه معادن فعال است. با توجه به استقرار معادن سرب و روی ایرانکوه در جنوب اصفهان و در نزدیکی بخشهایی که در آن هم نواحی کشاورزی و زراعی وجود دارد و هم شهرک­های مسکونی، لذا نمونه­برداری با چگالی بالا از خاک­های سطحی منطقه­ای واقع در جنوب این مجموعه معادن فعال به منظور تعیین وجود و یا عدم وجود غلظت­های بالاتر ازحد مجاز انجام شده است. نتایج بدست آمده که با استانداردهای کشور کانادا مقایسه شده، نشان دهنده آن است که بخشهایی در نزدیکی مجموعه معدنی مقادیر بالاتر از این استاندارد (برای مناطق کشاورزی) را دارند. بطور کلی رابطه فضایی جالب توجهی بین توزیع عنصر روی و محدوده حضور کانسارها وجود دارد.

تحت نظارت وف بومی