For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

دروس تدریس شده تا کنون

دروس دوره کارشناسی

- خاکشناسی عمومی (ترم های زوج)

- محیط زیست و کشاورزی(ترم های زوج)

- آلودگی آب و خاک (ترم های فرد)

- آلودگی هوا(ترم های زوج)

دروس دوره کارشناسی ارشد

- آلودگی محیط زیست تکمیلی

- پایش و کنترل آلودگی هوا (ترم های فرد)

- پایش آلودگی های محیط زیست (ترم های فرد)

- مدلسازی آلودگی های محیط زیست (ترم های زوج)

دروس دوره دکترا

- عناصر کمیاب در محیط زیست (ترم های فرد)

- پایش زیستی (ترم های زوج)

تحت نظارت وف ایرانی

دروس تدریس شده تا کنون | دکتر محسن سلیمانی

خطا

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی